Różaniec

Różaniec w dzisiejszej formie powstał w końcu piętnastego wieku, a do jego rozpowszechnienia najbardziej przyczynili się dominikanie.

     Gdy 7 października 1571 r. flota Świętej Ligi (głównie hiszpańska i wenecka) pod wodzą Juana de Austria odniosła zwycięstwo nad flotą turecką Alego Paszy pod Lepanto (obecnie Naupaktos w Grecji), papież Pius V polecił obchodzić ten dzień jako święto Matki Bożej Różańcowej, ponieważ modlitwie różańcowej przypisywał odniesienie tego zwycięstwa. Papież Leon XIII w roku 1885 zlecił zbiorowe odmawianie różańca przez cały październik,
a do Litanii loretańskiej włączył wezwanie:

Królowo Różańca świętego, módl się za nami.

    Jan Paweł II w czasie swych apostolskich pielgrzymek po całym świecie nie rozstawał się z różańcem. Szczególnie wzruszająca była modlitwa różańcowa papieża 13 maja 1982 r.
w Fatimie, w pierwszą rocznicę zamachu na jego życie. Ojciec św. uklęknął przed figurą Matki Bożej Fatimskiej w kaplicy objawień. Przez czterdzieści minut trwał na modlitwie, dziękując Maryi za ocalenie życia i powrót do zdrowia. Włączył także w swoją modlitwę sprawy Kościoła i całej rodziny ludzkiej. Modlił się o chleb, sprawiedliwość, pokój na ziemi. Modlił się o poszanowanie życia człowieka od jego zarania. Modlił się o zachowanie Bożych przykazań, o wierność Chrystusowi, o miłość w samym Kościele i wśród wszystkich ludzi...

      Różaniec nie może być przedmiotem, który się jedynie z szacunkiem ogląda. Nie może być jakimś magicznym amuletem, który się nosi przy sobie, ale bardzo rzadko się na nim modli. Trzeba mu koniecznie przywrócić dawną świeżość i powszechność.

     Są w Polsce takie rodziny, które się gromadzą wieczorem i odmawiają różaniec w intencji Ojczyzny.

Czy jest wśród nich moja rodzina?

 Jak się modlić Różańcem?

Uczyń znak Krzyża i odmów:

"Wierzę w Boga Ojca...",
"Ojcze nasz...",
3 razy "Zdrowaś Maryjo...",
"Chwała Ojcu...".

     Następnie odmawiaj tajemnice różańcowe w podanej kolejności - każda tajemnica zaczyna się "Ojcze nasz..." później 10 razy "Zdrowaś Maryjo...", na zakończenie poszczególnych tajemnic "Chwała Ojcu". Na zakończenie różańca odmów "Pod Twoją obronę..."

Tajemnice Różańcowe

 

Tajemnice Radosne

 1. Zwiastowanie

 2. Nawiedzenie

 3. Narodzenie Pana Jezusa

 4. Ofiarowanie Pana Jezusa

 5. Znalezienie Pana Jezusa

 

Tajemnice Światła

 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

 2. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej

 3. Głoszenie nauk o Królestwie Bożym

 4. Przemienienie na górze Tabor

 5. Ustanowienie Eucharystii

 

Tajemnice Bolesne

 1. Modlitwa w Ogrójcu

 2. Biczowanie Pana Jezusa

 3. Cierniem ukoronowanie

 4. Droga Krzyżowa Pana Jezusa

 5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa

 

Tajemnice Chwalebne

 1. Zmartwychwstanie

 2. Wniebowstąpienie

 3. Zesłanie Ducha Świętego

 4. Wniebowzięcie NMP

 5. Ukoronowanie NMP


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna