100 lat Ochotniczej Straży Pożarnej  w Odrzechowej

            Na terenie naszej miejscowości strażacy zorganizowani byli jeszcze przed I wojną światową.

Oficjalnie przyjmuje się, że było to w roku 1908. Według niektórych źródeł zawiązanie jednostki OSP w Odrzechowej dokonało się jeszcze wcześniej bo w końcówce XVIII stulecia.

Jej powojenną historię tworzył Aleksander Krężel jako pierwszy naczelnik. Po jego wyjeździe do Ustrzyk Dolnych na czele straży staje Władysław Kozimor i pełni swoje obowiązki do roku 1950. Od roku 1950 naczelnikiem straży jest Stanisław Dufrat. Jego kadencja trwa dwa lata do1952 roku.

Wtedy funkcję naczelnika zaczyna pełnić Zenon Kocan. W połowie 1953 roku jednostka OSP otrzymuje motopompę typu DKW - 250. Do tego bowiem czasu strażacy posiadali ręczną sikawkę, która dzisiaj jest muzealnym eksponatem w naszej jednostce.

Od roku 1957 naczelnikiem jednostki OSP zostaje Jan Zychewicz,
a prezesem Edward Józefczyk.

W roku 1959 jednostka  otrzymuje motopompę M - 800 i dokonuje zakupu przyczepy do jej przewożenia. Cały czas odpowiedzialnymi za transport pompy i strażaków: Andrzej Pontus, Wojciech Drozd i Michał Zychewicz, którzy udostępniają swoje konie.

W 1964 roku zostaje wykonany projekt i dokumentacja techniczna dotycząca budowy remizy strażackiej. przy jej budowie społecznie pracują strażacy. Zdarzył się wówczas tragiczny wypadek. W czasie transportu cegły na tę budowę pod kołami przyczepy zginął Mieczysław Wojciechowski.

Oddanie remizy do użytku odbyło się 22 lipca 1969 roku. Dzięki wysiłkowi mieszkańców Odrzechowej, w roku 1970 zakupiony został samochód GAZ - 63, który zastąpił zaprzęg konny.

Nastąpiła również zmiana naczelnika Jana Zychewicza zastąpił Jan Drozd.

Z wypracowanych funduszy został zakupiony sztandar, a uroczystość wręczenia nastąpiła 14 maja 1978 roku. Pod koniec 1978 roku został zamówiony haftowany wizerunek św. Floriana na sztandar, a jego poświęcenie nastąpiło 6 maja 1979 roku. Jego chrzestnymi byli: Maria Silarska i Leopold Gierad.

W roku 1986 wysłużony samochód GAZ - 63 został zastąpiony samochodem marki Żuk.

W 1990 roku wybrany zostaje nowy zarząd na jego czele staje Ryszard Kwolek, a naczelnikiem zostaje Ryszard Nycz, który pełni tę funkcję do roku 1994, kiedy rozpoczyna pracę na tym stanowisku obecny naczelnik Andrzej Mindur.

Od roku 1995 rozpoczynamy starania o zakup samochodu Star, przeprowadzony zostaje remont kapitalny motopompy M - 800.

W roku 1996 został wykonany remont ogrodzenia placu wokół remizy OSP. Wszystkie prace zostały wykonane w czynie przez strażaków.

W roku 1997 została wykonana nowa elewacja na strażnicy, płytki odbojowe oraz zakupiono węże tłoczne oraz mundury wyjściowe.

W roku 1998 jednostka OSP otrzymała samochód marki Star 266 cysterna od Komendy Powiatowej PSP w Sanoku. Przy udziale finansowym Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Urzędu Gminy w Zarszynie, jak również mieszkańców wsi Odrzechowa, został on skarosowany i oddany do użytku w 1999 roku.

Rok 2000 rozpoczął się od zmiany na stanowisku Prezesa OSP, Tadeusza Fudałę zastąpił Ryszard Drozd.

W 2000 roku został wymieniony dach strażnicy OSP, zostały zakupione węże w - 75 i w - 52 na wyposażenie samochodu Star.

W roku 2001 została zakupiona radiostacja Motorola do samochodu bojowego, zostały wymienione okna oraz drzwi w świetlicy OSP. Został wykonany również remont garażu.

W 2002 roku zakupiliśmy 8 kompletów ubrań koszarowych, ubrania wyjściowe oraz 2 sztuki węży ssawnych Decyzją Rady Gminy został przekazany samochód strażacki Żuk - a - 15 i od tego roku wszelkie wydatki związane z jego utrzymaniem ponosimy sami.

Na początku roku 2003 p. Mieczysław Czapla ufundował figurkę św. Floriana, która została poświęcona podczas mszy z okazji Dnia Strażaka. Zakupione zostały buty atestowane. W latach 2003 - 2007 zostały zakupione rękawice ochronne, węże ssawne 2 szt. oraz mundury. Został wykonany remont kapitalny świetlicy została wykonana łazienka oraz kuchnia. Zakupiona została pompa szlamowa.

W bieżącym roku zakupiony został agregat prądotwórczy oraz 6 par obuwia ochronnego. Wyplantowany został również plac wokół strażnicy OSP przez firmę ,, HUTA’’

Obecny skład zarządu:

  •  Prezes: Drozd Ryszard

  •  Naczelnik: Mindur Andrzej

  •  Sekretarz: Kot Robert

  •  Skarbnik Kwolek Ryszard

Członkowie zarządu:

 Rabicki Piotr

 Krzysztof Zychewicz

 Nycz Ryszard

Komisja rewizyjna:

przewodniczący: Pontus Józef,

członkowie: Gazdowicz Artur,

 Dębicki Janusz

Kierowcami są: Pontus Andrzej i Józefczyk Artur.

Przez cały czas strażacy czynnie uczestniczą w życiu naszej miejscowości


© Szkoła Podstawowa w Odrzechowej/Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna