AKTUALNOŚCI


Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie prowadzi warsztaty, z których nasi uczniowie mogą skorzystać - zapoznaj się z informacją.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej
im. św. Jana kantego w Odrzechowej - 1 wrzesnia 2020 roku /wtorek/

 • Godzina 8.00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym w Odrzechowej
 • godzina 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, które zaplanowano na boisku wielofunkcyjnym przy szkole. Klasy będą ustawione
  z wychowawcami z zachowaniem wymogów sanitarnych. Po części oficjalnej zapraszamy uczniów na spotkanie z wychowawcami w klasach. Do szkoły
  w tym dniu z dzieckiem do oddzialu przedszkolnego i klasy pierwszej może wejśc jeden rodzic z zachowaniem wymogów sanitarnych. Pozostałych rodziców prosimy, aby poczekali na swoje pociechy na terenie przed budynkiem szkoły.
 • Bus szkolny 1 września wyjedzie z Pastwisk o godzinie 7.20. Wyjazd powrotny planowany jest między godziną 10.30 a 11.00. 
 • Bardzo prosimy, aby dzieci w dniu 1 września przekazały do wychowawcy informacje czy bęą korzystać z dożywiania od 2 września 2020 roku.


     


WAKACJE Z GOK-iem

Gminny Ośrodek Kultury w Zarszynie serdecznie zaprasza
na kreatywne zajęcia w lipcu dla dzieci (klasy 0-III i IV-VI)
pt:
„WAKACJE Z GOK-iem” które odbędą się w Sali Domu Kultury w Nowosielcach.
W programie:

ZAJĘCIA WOKALNE – 29.06. oraz 03.07.
godz. 11:00

ŚRODOWE ANIMACJE – spotkania z Animatorem
( sportowe, plastyczne, gry i zabawy)
 godz. 17:00

 • SEKCJA SZACHOWA – 09.07. godz. 11:00
 • TEATR BLASZANY BĘBENEK SPEKTAKL TEATRALNY PT. „PODRÓŻE BALTAZARA GĄBKI”10.07. godz. 10:00
 • WARSZTATY TEATRALNE – 30.07. godz. 11:00 (z możliwością kontynuacji w roku szkolnym)

Gwarantujemy ciekawe zajęcia i dobrą zabawę.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy pod nr tel: 13 33 30 002.

Jednocześnie informujemy, iż nie zapewniamy posiłków.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH BEZPŁATNY!!!

Harmonogram zajęć na lipiec


Konsultacje dla uczniów klasy VIII

Informuję, że od 25.05.2020 roku  będą prowadzone konsultacje dla uczniów kl. 8 według podanego harmonogramu.

W związku z koniecznością dostosowania się do wytycznych MZ i GIS, proszę o indywidualne  umawianie się z danym nauczycielem (przynajmniej dzień wcześniej)  za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Informację proszę zapisać w postaci:

Wyrażam chęć udziału w konsultacjach:
Klasa:
Przedmiot:
Imię i nazwisko:

Zapraszam szczególnie tych uczniów, którzy chcą poprawić ocenę.

Konsultacje nie są obowiązkowe, nadal kontynuowane jest nauczanie zdalne.

Konsultacje przygotowujące do egzaminu będą odbywać się we wtorek, środę i czwartek. Przypominam, że warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie oświadczenia i zgody. Proszę dokładnie zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa;

Szczegółowa Procedura organizacji konsultacji prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej.

wtorek 26.05 8:00- 10:00 język polski
środa 27.05 8:00- 10:00 matematyka
czwartek 28.05 8:00- 10:00 język angielski
10:00- 11:00 fizyka
wtorek 2.06 8:00- 10:00 język polski
12:00- 13:00 historia, wychowanie fizyczne
środa 3.06 8:00- 10:00 matematyka
czwartek 4.06 8:00- 10:00 język angielski
9:00- 10:00 geografia
10:00- 11:00 fizyka
11:00- 12:00 język niemiecki
piątek 5.06 8:00- 9:00 edb
9:00- 10:00 biologia
Konsultacje dla uczniów klasy V

Od 1.06.2020r. do 5.06.2020r. uczniowie klasy piątej będą mogli za zgodą rodziców uczestniczyć w konsultacjach, po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Spotkanie takie umożliwia np. poprawę oceny z danego przedmiotu. Proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

Terminy konsultacji:
J.polski - wtorek 11.00 - 12.00
Plastyka - wtorek 10.00 - 11.00
Matematyka - środa 9.00 -11.00
Informatyka - środa 8.00- 9.00
J. angielski - środa 9.00-10.00
Historia - wtorek 12.00 - 13.00
Biologia - piątek 9.00 - 10.00
Geografia - czwartek 9.00- 10.00
Muzyka - środa 9.00 - 10.00
Wychowanie fizyczne - wtorek 12.00 - 13.00
Technika - środa - 11.00-12.00

Konsultacje dla uczniów klasy VI

2.06 ( wtorek)-
plastyka-10.00-11.00, wf/historia- 12.00-13.00
3.06 (środa)
j.polski/ j.angielski 9.00-10.00, technika/informatyka -11.00-12.00
4.06(czwartek)
-geografia- 9.00-10.00
5.06 (piątek)-
biologia 9.00-10.00, matematyka 10.00-11.00

Konsultacje dla uczniów klasy VII

Terminy konsultacji dla klasy 7 w dniach 01. 06. 2020 r. – 05. 06. 2020 r.
Język polski, plastyka –wtorek - 10 : 00 – 11 : 00;

Język angielski – środa – 9 : 00 – 10 : 00;
Język niemiecki – czwartek - 11 : 00 – 12 : 00;
Matematyka, chemia – środa, piątek – 11 : 00 – 12 : 00;
Historia, wychowanie fizyczne – wtorek – 12 : 00 – 13 : 00;
Fizyka – czwartek – 10 : 00 – 11 : 00;
Biologia – piątek – 9 : 00 – 10 : 00;
Geografia – czwartek - 9 : 00 – 10 : 00;
Informatyka – środa – 10 : 00 – 11 : 00.


Nasza szkoła pięknieje

 

Dziękujemy Kuźni Skarbów za wykonanie pięknego napisu.
Ekipie z Gminy Zarszyn za fachowy montaż.

Natomiast wspaniałym Rodzicom za zamontowanie oświetlenia.

   Komunikat dyrektora
w
sprawie organizacji
zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 

Szanowni Państwo.

Od 25 maja 2020 roku uczniowie  oddziału przedszkolnego i klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych
z elementami zajęć dydaktycznych na terenie szkoły.

Zapraszam do zapoznania się z ich organizacją oraz procedurami.

Rodzice dziecka korzystającego z w/w formy zajęć zobowiązani są do wypełnienia oświadczeń przedstawionych w załączeniu;

 

 1. Procedura na czas pandemi.
 2. Oświadczenie Rodziców o stanie zdrowia dziecka.
 3. Oswiadczenie  - oddział przedszkolny.
 4. Zgoda rodzica na codzienny pomiar temperatury u dziecka.
 5. Procedury organizacji zajęć rewalidacyjnych.
 6. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas konsultacji dla uczniów.
 7. Procedury zapewnienia bezpieczeństwa podczas korzystania z biblioteki.
 8. Oświadczenie Rodziców o stanie zdrowia dziecka i innych uwarunkowaniach w związku z umożliwieniem udziału w konsultacjach na terenie szkoły od 25 maja 2020r.
 9. Oświadczenie Rodziców o stanie zdrowia dziecka i innych uwarunkowaniach w związku z umożliwieniem udziału w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły od 25 maja 2020r.
 10. Jak skutecznie dezynfekować ręce.

Oświadczenia będą również znajdować się na stoliku przy tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu głównym budynku szkoły

Proszę zapoznać się również z wytycznymi GIS, MZ i MEN, poniżej link.

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
 

Jednocześnie informuję,
że pozostali uczniowie objęci są w dalszym ciągu nauką zdalną.

     


Co ze szkołami do wakacji? - znamy szczegóły

 Aktualizacja: 14.05.2020 roku

Szanowni Państwo,

Od poniedziałku, 18 maja br. Rząd uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania wybranych szkół, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi ...

Czy aby nie jest to przedwczesne, skoro szczyt epidemii przed nami? Czy warto narażać dzieci i młodzież przez najbliższy miesiąc? A przecież od 8 czerwca rozpoczynają się matury, a w dniach 16 - 18 czerwca odbędzie się egzamin ósmoklasisty i nie będzie zajęć dla pozostałych uczniów.
To budzi duże zastrzeżenia wirusologów i epidemiologów. Tym bardziej, że wśród dzieci szerzy się "nowa tajemnicza choroba".

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników jest wartością nadrzędną.
ZOSTAŃ W DOMU - CHROŃ ŻYCIE pozostaje wciąż aktualne !

Od 17 maja dzieci poniżej 13 roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.
To rodzic podejmie decyzję o bezpieczeństwie dziecka i ewentualnie zdecycuje, czy pośle dziecko do szkoły.
Zaś dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostaje przedłużony do 14 czerwca.

13 maja br. - na konferencji pracowej - Rzad przedstawił kolejne etapy "odmrażania edukacji":

 • Od 18 maja - prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wczesnego wspomaganie rozwoju oraz specjalistyczną rewalidację.
 • Od 25 maja - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej oraz konsultacji z nauczycielami w szkołach dla uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.
 • Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
 • Od 8 czerwca - ???
 • 16 - 18 czerwca - egzamin ósmoklasisty na terenie szkoły.
 • 26 czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 Wiceszef MEN ogłasza:

Rzecznik MEN dementuje: Działanie szkół ograniczone przez kolejne trzy tygodnie.

Informacyjny chaos płynie z MEN. Jak będzie, ... zapewne jak zwykle. Odpowiedzialność zostanie zrzucona na rodziców, dyrektorów i nauczycieli. Poczekamy, zobaczymy, oby nie "byle jak". Czy bezpieczeństwo zostanie należycie uwzględnione?

Dzisiaj Minister Edukacji Narodowej podał szczegóły dotyczące sanitarnych wytycznych dla szkół oraz wydał stosowne rozporządzenia.

Komunikaty i wytyczne resortowe:

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantewgo w Odrzechowej

Ewa Żytka - Rydosz


Zarządzenie Nr 43
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej
z dnia 06.05.2020 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej w okresie od dnia 6 maja 2020 r.
do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1,
zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego
w Odrzechowej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Odrzechowej.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Termin egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Drodzy Ósmoklasiści,
informujemy,
że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16-18 czerwca 2020 roku.
(Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty)

 1. język polski –16 czerwca 2020 r. (wtorek)– godz. 9:00
 2. matematyka –17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny –18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz.9:00

"Panna wodna"


Uczniowie klasy I w dniu dzisiejszym tj. 4 maja 2020 roku realizując krąg tematyczny Woda źródłem życia na zdalnej lekcji zajęć plastycznych wykonali przepiękne „Panny wodne” wykorzystując do tego przezroczystą folię z różnych opakowań i foliowe torebki. Ponieważ gotowych prac nie możemy zaprezentować na wystawie klasowej publikujemy je na naszej stronie.


             

                     


mgr Agnieszka Bieleń umieszcza informacje dla rodziów.
 
Przejdz dalej


 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej             Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna