AKTUALNOŚCIRozpoczynamy ZAPISY
do
Oddziału Przedszkolnego

i
Pierwszej Klasy

w roku szkolnym 2020/2021.

ZAPISY do Oddziału Przedszkolnego i Klasy I w roku szkolnym 2020/2021 będą prowadzone w Oddziale Przedszkolnym i przez Dyrektora szkoły

Do Oddziału Przedszkolnego – od 4 do 28 lutego 2020 r.

Do klasy I –  od 4 do 11 marca 2020r.

WZORY DOKUMENTÓW można pobrać u nauczyciela oddziału przedszkolnego
oraz u Pani Dyrektor, lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.sp-odrzechowa.interq.pl a następnie wypełnione dostarczyć do szkoły. 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Rodzice dzieci uczęszczających już do Oddziału Przedszkolnego w naszej szkole, wyrażający chęć kontynuacji pobytu dziecka w Oddziale Przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021, zobowiązani są do złożenia „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego” – zał.1  od 4 lutego – do 11 lutego 2020r.  

Natomiast wnioski do oddziału przedszkolnego dla dzieci nowo przyjętych – zał.2 wydawane i przyjmowane będą w okresie rekrutacji w bieżącym roku szkolnym 2020/2021, tj. od 12.02. – 28.02.2020r.

Zapisy do klasy I w dniach – od 4 marca do 11 marca 2020r.

Postępowanie rekrutacyjne  – dokumenty do pobrania:

  1. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
  2. Wniosek dla dzieci nowo przyjętych do Oddziału Przedszkolnego
  3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I / spoza obwodu/
  4. Wniosek o przyjęcie do klasy I / z obwodu/


Piłka
  

10 lutego 2020 roku w Zarszynie odbyły się Gminne Zawody w Piłce Ręcznej.

Nasza szkoła uczestniczyła w nich. Reprezentacja składała się z 10 uczniów, z tego 70 %  to uczniowie klasy ósmej.

       

Po ciężkich bojach zajęliśmy V miejsce.

 


Historia Artystyczna

"Jet tylko jedna rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna.
Tą rzeczą jest honor!"

       

27 stycznia 2020 roku gościliśmy w naszej szkole grupę artystyczną "Rekonstrukto", która z okazji 80 - rocznicy wybuchu wojny przygotowała program przybliżający naszym uczniom losy państwa, narodu
i żałnierzy u kresu II Rzeczpospolitej.

   

Omówiono międzynarodową II Rzeczpospolitej, etos żołnierza i ułana
w społeczeństwie polskim, polski mundur wojskowy, ekwikupenek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, bespieczne repliki broni, rekrutację, technikę wojskową, łączność, i zaopatrzenie oraz musztrę i sprzęt bojowy.


Podsumowanie Jubileuszu 600 - lecia  Aktu Lokacyjnego Dla Królewskiej Wsi Odrzechowa

„To zaszczyt pracować, tworzyć rodzinę i wspólnotę w Królewskiej Wsi Odrzechowa. Gratuluję i mam nadzieję, że za 100 lat tę piękną miejscowość zamieszkiwać będą tak dobrzy ludzie jak teraz”

Ewa Żytko – Rydosz – Dyrektor Sz.P. w Odrzechowej

      

"600-lecie Odrzechowej, to nie była jedna uroczystość w roku jubileuszowym ale było to jedenaście wydarzeń, każde z nich podkreślające rodzinny i wspólnotowy charakter obchodów. Świętowanie naszego Jubileuszu pokazało, że warto sięgać do lokalnej historii, warto lepiej ją poznawać i warto wspólnie ją przeżywać. W sobotę 11 stycznia 2020 roku, licznie zgromadzeni mieszkańcy i organizatorzy jubileuszu wraz z zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi i sympatykami Odrzechowej, obejrzeli film Łukasza Grudysza i Anny Tomczyk „Odrzechowa wczoraj i dziś” i podsumowali jubileusz.

         

Kulminacyjnym momentem sobotniego spotkania było zakopanie  „kapsuły czasu” w Orzechowskiej ziemi aby  przyszłe pokolenia, dokładnie tak jak dziś robimy to my, starać się będą zrozumieć i poznać przeszłość – kim byliśmy i jak przebiegało nasze życie, każde świadectwo będzie im w tym pomocne. Dzięki umieszczonym w kapsule „listom do przyszłości” od dzieci z naszej szkoły i dorosłych, od rodzin, firm i od organizacji, potomni otrzymają przekaz obrazu naszego życia. Kiedy otworzą tę kapsułę, będzie rok 2119. Trudno nam sobie wyobrazić jak będzie wyglądać ich życie. Sądzimy, że uroczyście obchodzić będą 700-letnie urodziny swojej „małej ojczyzny”. Mamy też nadzieję, że odkopywanie tej kapsuły będzie głównym punktem programu tych obchodów i będzie to dla nich wzruszające przeżycie. Z całego serca złożyliśmy im wszystkim: dzieciom, młodzieży i starszym, życzenia wszelkiego dobra. Aby szanowali się wzajemnie, żyli w zgodzie i rozwijali naszą opartą na chrześcijańskich wartościach tradycję i kulturę."


Wiogilia

20 grudnia 2019 roku  był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym. Zbliżały się święta i uczniowie w ten przedświąteczny czas spotkali się, by wspólnie uczcić pamiątkę Bożego Narodzenia.

   

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czekamy z niecierpliwością przez cały rok. Przygotowania, spotkania z rodziną, dzielenie się opłatkiem, życzenia, kolędy 
i  ten najbardziej magiczny dzień w roku – Wigilia.

           

 

Tuż przed Świętami nasi uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi na spotkaniu Wigilijnym.

Życząc sobie zdrowych i spokojnych Świąt dzielili się opłatkiem, spożywali przygotowane przez rodziców potrawy wigilijne i śpiewali kolędy.

 Szkoła Podstawowa w Odrzechowej             Witrynę prowadzi od 2007 roku Iwona Barna